Stichting Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden, zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgt het Liliane Fonds voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat.

Stichting Woord en Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

Deputaatschap voor Kerkelijke dienstverlening

In het gebouw van het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten te Woerden wordt samengewerkt met de acht organisaties en deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten die in dit gebouw zijn gevestigd. Hieronder bevinden zich o.a. de Zending, Jeugdbond en het Kerkelijk Bureau. Het Kerkelijk Bureau verzorgt tevens een aantal administraties van organisaties die niet in het gebouw zijn gevestigd.

Stichting Red een Kind

Geïnspireerd door de liefde van God streeft Red een Kind ernaar dat kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen tot hun recht komen en een waardig leven kunnen leiden. Red een Kind wil haar werk doen vanuit kernwaarden, die aan de Bijbel zijn ontleend en die aangeven hoe zij het werk onder kinderen, jongeren en gezinnen, partnerorganisaties, sponsors en belangstellenden willen doen.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een non-profit onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 1973 onderzoek doet naar de gevolgen van bedrijfsbeleid van Multinationale Ondernemingen (MNO's) en naar de gevolgen van de internationalisering van het bedrijfsleven voor met name de ontwikkelingslanden.

Simavi

Al bijna 100 jaar werkt Simavi aan gelijkheid en het recht van vrouwen en meisjes op water en sanitatie.
Dat doen we samen met partners in 10 Afrikaanse en Aziatische landen.
Ons doel is een wereld waarin alle vrouwen en meisjes gebruik kunnen maken van hun recht op water en sanitatie, met als resultaat een gezondere en rechtvaardigere samenleving.

IUCN Nederlands Comite

Het IUCN Nederlands Comité (IUCN NL) verenigt de Nederlandse IUCN-lidorganisaties en de Nederlandse leden van de zes internationale commissies van IUCN. Naast de functie van platform en klankbord voor de IUCN-leden voert IUCN NL een eigen programma uit. Het richt zich op politiek en bedrijfsleven, en het financiert projecten van particuliere organisaties in met name ontwikkelingslanden via zijn fondsen.

Stichting World Servants Nederland

World Servants organiseert samen met partners in 14 ontwikkelingslanden projecten die bijdragen aan programma’s op het gebied van onderwijs, gezondheid en hygiëne. Jaarlijks zetten zo’n 700 jongeren zich in die projecten in. Doelstelling daarvan is tweeledig: enerzijds verbeteren de projecten de toekomstkansen voor hele gemeenschappen en anderzijds veranderen de jongeren die deelnemen.

Both ENDS

Both ENDS ('Beide Einden') ondersteunt sinds 1986 lokale civiele groepen uit het Zuiden en transitielanden die zich richten op milieu en sociale rechtvaardigheid in het verkrijgen van toegang tot relevante contacten en informatie in Nederland en daarbuiten.

Stichting ICS

Als een van de toonaangevende organisaties op het gebied van social business richt ontwikkelingsorganisatie ICS zich op het verminderen van armoede, het versterken van de lokale samenleving en het creëren van kansen voor kinderen. Dat doet ICS door zakelijke initiatieven maximaal te laten bijdragen aan de lokale samenleving. ICS heeft kantoren in Kenia, Tanzania, Thailand, Cambodja en Laos.

Anton Jurgens Fonds

Het Anton Jurgens Fonds ondersteunt sociaal ondernemende initiatieven die gericht zijn op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Het Anton Jurgens Fonds werkt samen met sociaal bevlogen pioniers aan maatschappelijke impact vanuit een ondernemende visie. Het fonds ondersteunt initiatiefnemers met investeringen, kennis en netwerk.

Stichting Eye Care Foundation

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen.