Resultaten

Particuliere fondswerving


Pluriform is software met veel functionaliteiten in zich. Onze resultaten bij klanten bewijzen nog dagelijks het nut van de inzet van Pluriform voor hun organisatie. Bekijk hieronder drie specifieke voordelen voor de particuliere fondswerving van uw organisatie die realiteit worden met gebruik van Pluriform.

Meer "friends", meer opbrengsten
Door gedetailleerde vastlegging van donateurs en voorkeuren kun je donateurs gericht benaderen om de mate van betrokkenheid met de doelstellingen van je organisatie te vergroten.
Maak van een klacht een compliment
Pluriform ondersteunt klachtenregistratie, toewijzing, bewaking en afhandeling. Door gericht en tijdig te reageren op vragen en klachten kun je een negatieve aanleiding omzetten in een positieve ervaring
Verhoog opbrengsten uit evenementen
De hele organisatie van evenementen kan worden beheerd in Pluriform. Daardoor kun je evenementen inzetten als middel om de boodschap voor het voetlicht te brengen en mensen op een positieve manier aan jouw organisatie te verbinden
 
Powered by: Pluriform Software